Jaarlijks laten wij Lucas logopedisch testen. Vorig jaar lieten we ook Thibeau nog testen maar uit zijn recentste onderzoeken in het COS bleek zijn taalachterstand volledig weg te zijn gewerkt dus lieten we hem dit jaar niet meer testen. Beetje gek ook want het kost heel veel geld en het is nu ook niet bepaald een plezieruitstapje voor de kinderen al trekt Lucas zich er niet al te veel van aan. Hij deed in zijn 7.5 jaar wel genoeg onderzoeken om de gang van zaken te kennen en jammer genoeg is het voor hem dus allemaal ‘normaal’.

Lucas heeft naast zijn autisme en gilles de la tourette dus ook ontwikkelingsdysfasie of in het verstaanbaar Nederlands STOS, Spraak en TaalOntwikkelingsStoornis. Dit wil zeggen dat zijn taal niet ontwikkelt zoals het bij een ‘gemiddeld’ kind gaat en hij misschien nooit zal praten en taal gebruiken zoals een ‘gemiddelde’ volwassene zou horen te doen. Op zich zowat het minste van onze zorgen gezien de andere zorgen die we bij hem hebben maar het is wel iets dat we dus willen laten opvolgen.

Vorig jaar scoorde hij voor bijna alle testen zeer zwak. Hij had er bijna over de ganse lijn een klinische score wat echt niet goed is. Hij was toen 6.5, had net het eerste leerjaar moeten afronden maar kon nog niet lezen of schrijven. Toch was ik toen enthousiast over zijn evolutie. Hij had voorruitgang geboekt ten opzichte van zijn laatste onderzoeken in het revalidatiecentrum en dus besloot ik toen van hem geen logopedie te laten volgen, vastbesloten het echt nog een jaar zelf te doen en dat deden we dus.

Dit jaar is Lucas 7.5 jaar oud, kan lezen en schrijven en zijn taal ging naar mijn gevoel ontzettend goed voorruit. Ik was dus heel nieuwsgierig naar zijn resultaten dit jaar en wat ben ik ongelofelijk trots op mijn zoon, maar ook op mezelf. Hij behaalt nergens meer een klinische score. Wel nog zwakke scores (2) maar voor alle andere testen scoorde hij net het gemiddelde. Dit wil zeggen dat alles wat tussen percentiel 25 en 75 ligt ‘normaal’ word bevonden. Natuurlijk is 25 nog steeds zwak maar niet meer zo zorgwekkend als een 9 bijvoorbeeld. 1 ding ging echter echt wel spectaculair voorruit… Zinnen begrijpen. Daar waar hij hiervoor een jaar geleden een percentielscore van 9 haalde, haalde hij dit jaar een score van maar liefst 84!! Dit is dan weer bovengemiddeld! Hij zakte ook wel op 3 punten maar dat komt vooral omdat de test moeilijker werd zei de logopediste.

De grote verschillen bewijzen natuurlijk wel zijn stoornis keer op keer. Zijn problemen zijn er en zullen er blijven. Woordvindingsproblemen bijvoorbeeld komen bij hem zowel vanuit zijn STOS als vanuit zijn autisme wat dus voor extra problemen zorgt. Daar leren we hem al een tijdje trucjes voor aan maar alles heeft zijn tijd nodig natuurlijk. Daarnaast heeft hij ook nog last met articulatie, uiten in expressieve taalvorm en taalinhoud, …

Dat zijn leren lezen en zijn boekenverslaving er voor iets tussen zit daar mogen we zeker van zijn. Hij is zeker daardoor een heel stuk voorruit gegaan maar dat is natuurlijk niet alles. Ik vroeg namelijk op het eind nog aan de logopediste of hij met logopedie nog meer voorruit zou zijn gegaan en toen zei ze dat ze me misschien wat extra tips kon geven maar dat hij al het beste onderwijs op maat krijgt. Dat hij voor hem in zijn situatie het beste krijgt van wat hij nodig heeft. Dat hij op school zeker logopedie zou nodig hebben en zou uitvallen en zwakker scoren door de tijdsdruk die er daar ligt. Door de tijd te krijgen die hij steeds nodig heeft en alle lessen op zijn maat te krijgen, krijgt hij de kans zich ten volle te ontwikkelen. Ik kan namelijk elke les waar hij moeilijkheden bij heeft gaan uitdiepen en herhalen zoveel ik wil terwijl een klasgroep (logischerwijze) verder moet.

Ja, die woorden deden deugd. Daar waar ze vorig jaar nog logopedie aanraadde deed ze dat niet meer. Ze kon hem wel logopedie geven maar ze kon zelfs niet met zekerheid zeggen of dat echt nog meer voorruitgang zou bieden dan wat er nu van voorruitgang was.  Ze was ook nog heel erg lovend over zijn werkhouding.

Ze gaf me nog enkele tips mee waar we op konden oefenen en die nemen we uiteraard weer mee in onze taallessen. Zo kunnen we weer verder zoals we bezig waren, een jaar zonder logopedie, met thuisonderwijs.

Ik toon jullie nog even het verschil in percentielscores vorig jaar en dit jaar.
Links die van vorig jaar, rechts die van dit jaar. Het zijn natuurlijk maar cijfertjes zonder meer, sommige gegevens smijten we nu éénmaal niet open en bloot op het internet 😉
gewoonwij thuisonderwijs logopedie-1 gewoonwij thuisonderwijs logopedie-2

Volg en vind ons leuk op:

Deze zijn ook erg leuk!